top of page

Rechten en plichten eigenaar hond(en)

 

De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben afgesloten, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen, cocktail- en kennelhoest

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor een degelijke halsband/tuig (geen slipketting)

 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor

 • De eigenaar van de hond(en) machtigt hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn

 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn

 

Rechten en plichten hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’

 

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ zorgt ervoor dat de hond een penning met naam en telefoonnummer van hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ draagt. Bij verlies krijgt de hond een nieuwe penning kosten a 7.50 daarvan zijn voor de hondeneigenaar zelf.  

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ spant zich tot het uiterste in om de honden een aangename wandeling te bezorgen

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit. De gebruikelijke tijdstippen zijn gelegen tussen 10.00 uur en 13.00 uur

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ laat niet uit als er een weeralarm afgegeven is, als het ijzelt of als de temperatuur hoger dan 30 graden Celsius ligt

 • Als het warm weer wordt, behoudt ‘Uitgeraasd’ zich de mogelijkheid voor om eerder op de dag de hond(en) uit te laten

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ heeft het recht de hond(en) los te laten lopen in de vrije natuur tenzij anders is afgesproken

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt aan/door de hond  of letsel van de hond. De eigenaar blijft aansprakelijk voor de genoemde schade en kan zich niet op overmacht beroepen.   Eventuele kosten van medische zorg en schade    geleden door  ‘Uitgeraasd’ en/of derden  worden op de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door de natte/vieze hond(en)

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ is niet aansprakelijk voor schade/inbraak aan de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan opzet of grove nalatigheid bij het bewaren en/of gebruiken van de sleutel door hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’. Bij verlies van de sleutel wordt de eigenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de sleutel verloren is

 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts door hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ behoudt zich het recht voor de hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen

 • Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.  Op de gebruikelijke feestdagen laat hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ de hond(en) niet uit

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ behoudt zich het recht voor om tijdens zeer slechte weersomstandigheden of ziekte af te zien van het uitlaten van de hond

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de eigenaar zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid

 • Hondenuitlaatservice  ‘Uitgeraasd’ is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan tijdens het vervoeren van de honden

 

Betalingen

 

 • Betaling van de strippenkaarten  geschiedt vooraf. Van iedere betaling verstrekt ’Uitgeraasd’ een factuur .  ‘Uitgeraasd’ werkt met strippenkaarten per 10 of per 20 keer. De 10-strippenkaart heeft een geldigheidsduur van drie maanden, de 20-strippenkaart heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van de strippenkaart.
  Indien de hond één of meerdere keren  als losse wandeling meegaat, ontvangt u aan het einde van  elke maand een factuur, welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te zijn.   

 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien annulering later plaatsvindt, wordt de volledige prijs van één uitlaatbeurt in rekening gebracht

 

Overig

 

 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen

 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden

 • Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden

 • Bij weglopen van de hond(en) zal er +/- 1 uur op en in de buurt van de plaats, waar de hond(en) het laatst gezien is/zijn, gewacht c.q. gezocht worden. Er zal contact opgenomen worden met de eigenaar van de hond(en), alsmede het dierenasiel en de dierenkliniek in geval van vinden van de hond(en) door anderen

 • Na 1 uur is hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’ genoodzaakt ervoor zorg te dragen dat de overige honden thuis gebracht worden

 • De eigenaar is verplicht zoveel mogelijk informatie over de hond aan  hondenuitlaatservice ‘ ‘Uitgeraasd’,  de gebruiker te geven  voor zover deze informatie noodzakelijk kan  zijn voor   het uitlaten van de hond

Algemene voorwaarden

Hond buitenshuis
bottom of page